میل لنگ تراش K2000-U

نام کالا:میل لنگ تراش K2000-U

 

میل لنگ تراش

مشخصات
ساخت کشوردانمارک
وضعیتدر حد نو (روشن)
ابعادبر حسب میلیمتر
طول کارگیر2115
قطر چرخش680